Vědma Konchedras

Otázky a odpovědi

Z diskuze...

Pagerank změřil www.CZIN.eu

Transformace lidstva


Proč nás bolí tak hlava a máme jiné problémy....? "Protože se stáváte obyvateli oboustranné sluneční soustavy . To je projev, který se stále stupňuje, a vy potom cítíte, že se stáváte samy sebou a že se stáváte součástí planety a její soustavy. Je to transformace, která nastává a bude pokračovat, až budete součástí slunce a hvězdných postavení. Je to součást, každý má svoje stavy a každý cítí něco jiného, ale je to základ života, který se musí udělat, aby se stalo to, co má. To je základ, který vás má držet při životě. " " Stáváte se jinou soustavou a jinou civilizací. Je to soustava slunce. Musíte se sami stát sluncem, aby vám slunce neublížilo. Všímejte si znaků na obloze. Nebojte se, bude to zajímavé, budete se stavět do role velikých, vesmírných dětí." Myslím, že to bude opravdu zajímavé.... S touto informací souvisí i tato 15.4. 2006 Nikdy jsem nečetla žádné knihy, o transformaci pojednávající, nezúčastnila jsem se žádného semináře. Tyto a podobné informaci mi začali přicházet onoho jarního dne, kdy má dcerka viděla na stěně v bytě "strašidlo" a druhého dne ráno přiběhly všechny děti, že na obloze letělo cosi....Podle popisu (obrázek dodám) není pochyb, že to bylo UFO. Když jsem zapátrala na netu na téma Transformace lidstva, vyvalila se na mne spousta textu, mnoho zkopírovaných.... Není jednoduché v tomto množství oddělit zrna od plev. Přesto jsem zjistila ( ano, až nyní) , že se o transformaci zmiňují již proroctví Máyů" "Mayské proroctví, rok 2012 Mayská proroctví byla vytvořena na základě jejich kalendářního systému. Mayský systém byl založen především na studování vztahu mezi pohyby nebeských těles a změnách v lidské společnosti. Podle Tzolkina, prochází sluneční systém přes velký koloběh více než 5100 let, od r. 3113 před Kristem do r. 2012 po Kristu. V tomto velkém koloběhu prochází pohybující se sluneční systém a Země galaktickými chvějícími se paprsky, přicházejícími z jádra galaxie. Průměr příčného řezu tohoto záření se rovná 5 125 roků na Zemi, což znamená, že by Zemi trvalo 5 125 let zcela tímto zářením projít. Je ovšem nutné zdůvodnit, proč Mayové počítali počátek letopočtu na zmíněné datum v roce 3114 před n.l. Náš letopočet začíná údajným dnem narození Ježíše Krista, i když i ten je možné těžko ověřit a spíše se jedná o církevním koncilem určené datum. Muslimové počítají počátek letopočtu od poutě Mohameda z Mekky do Mediny v roce 622 n.l, jiné kalendáře se počítají od údajného stvoření světa, Řekové od roku 5509 př.n.l. , židé od roku 3.761 př.n.l. Mayové věřili, že sluneční systém prodělá po tomto velkém cyklu, ovlivněném galaktickým zářením, obrovské změny, nazývané Galaktickou synchronizací. Podle mayského proroctví je v tomto velkém koloběhu 13 fází s podrobným vylíčením vývoje každé fáze. Podle mayského kalendáře je rok 1992 prvním rokem posledního období závěrečné 13 fáze, poslední fáze velkého koloběhu. V mayském kalendáři je toto poslední dvacetileté období nazýváno Období očišťování Země. V tomto období bude Země zcela očištěna, včetně lidských srdcí (toto proroctví je velmi podobné proroctví severoamerických indiánů). Špatné bude vymýceno, dobré bude ponecháno. Po Očištění vykročí Země z galaktických paprsků a dosáhne "Časové synchronizace". Podle mayského kalendáře skončí tento cyklus lidské civilizace 31. prosince 2012. Poté lidstvo vstoupí do zcela nové civilizace, která je s touto stávající nesrovnatelná. V den zimního slunovratu se slunce spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem, vytvářejíc tak "nebeskou bránu" v "temné trhlině" Mléčné dráhy, což pro Zemi vypadá jako otevření "dveří do nebes". Lze tomuto proroctví věřit? Hrou s čísly lze dokázat prakticky cokoli, pokud víme předem, co chceme dokázat. Mystika roku 2012 tedy může klidně vycházet z toho, že chceme dokázat, že v tomto roce se něco významného stane. Různými postupy můžeme vždy dojít k tomu, že tento rok bude něčím významný, pokud však vezmeme v úvahu to, že nevíme, jak a kdy se měnila délka dne na Zemi, že žádný kalendář nevystihuje přesně astronomické datování vázané na polohu planet a Sluneční soustavy v galaxii a že vše je relativní vůči něčemu, a vezmeme-li v potaz prokázaný fakt, že v minulosti Země pravděpodobně docházelo vícekrát ke změně délky astronomického roku, jsou všechny výpočty zatíženy chybami. Nelze tedy přesně stanovit datum konce čehokoli, lze jen tušit, že v budoucnosti se stane něco převratného. To je to, nač nás chtěly minulé civilizace upozornit a co naše věda nedokáže pochopit a stále ignoruje. Konec materialistického myšlení Je pravděpodobné, že konec mayského cyklu v roce 2012 nebude znamenat fyzickou likvidaci Země nějakou přírodní katastrofou, ale počátek nového období civilizace, kdy lidstvo bude okolnostmi donuceno pochopit, že dosavadní materialistickou spotřební společnost je třeba nahradit duchovně se rozvíjející společností se zcela rovnoprávným postavením jejích členů. Zvláštní pozornost si zasluhuje odkaz starých MAYŮ, kteří prý byli přímou větví vysoce duchovně vyvinutého konglomerátu vzájemně provázaných civilizačních uskupení planetárního systému hvězdy MAYA v hvězdokupě PLEJÁD. Tito kosmičtí duchovní misionáři prý navštívili náš planetární systém. Všechny potřebné manuály a informace, určené obyvatelům Země, zakomponovali Mayové do svého kalendáře." zdroj: Životni energie. Dá se pokračovat: "Právě teď už nežijeme ve světě Čtvrtého slunce, ale do světa Pátého slunce jsme ještě nedospěli. Toto je mezidoba, v očekávání doby přechodu. Tento přechod bude provázen kolosální, globální konvergencí, destrukcí prostředí, sociálním chaosem, válkou a postupnými změnami Země. To všechno je zaznamenáno prostou matematikou mayských kalendářů. Bude to změna, která změní všechno. Mayští ´strážci dnů´ pohlížejí na 21. prosinec 2012 jako na datum znovuzrození, na počátek světa Pátého slunce. Je to počátek nové éry označený bodem, v němž Slunce překříží galaktický rovník a Země se postaví do roviny s centrem galaxie. Zde budou patrně působit nové mocné energie neznámé povahy, měnící životní podmínky na Zemi. Při svém východu 21. prosince 2012 Slunce po 26 000 letech opět vyjde v konjunkci průsečnice Mléčné dráhy a roviny ekliptiky, což je na obloze charakterizováno velkým křížem z hvězd a planet. Mayští pozorovatelé říkají, že toto postavení vůči centru galaxie otevře v roce 2012 kanál kosmické energii, která proteče Zemí, očistí ji a společně s ní i všechno, co na ní žije, a vše pozvedne na vyšší úroveň vibrace. Tento proces už započal, změny se urychlují a budou se stále zrychlovat." zdroj: mayské proroctvi V informacích, které mám předávat, se hovoří o Slunci. Toto s tím zřejmě souvisí.... Sluneční aktivita 2012, magnetické póly slunce se prohodily, a 16.12.2008 byla objevena obří trhlina v zemském magnetickém poli. V roce 2001 došlo k významné události, magnetické póly slunce se prohodily. Vědci z NASA zjistili, že tento jev se opakuje každých 11 let. K přepólování dojde vždy kolem vrcholu sluneční aktivity. Sluneční erupce, nebo výbuchy na slunci, způsobují na Zemi geomagnetické bouře, které se projevují rozkolísáním celého jejího magnetického pole. To pak může mít katastrofální dopad na komunikační systémy, elektronická zařízení, energetické soustavy a na další vyspělou techniku. 16.12.2008 objevili vědci NASA v magnetickém poli Země obří trhlinu, která může způsobit větší geomagnetické bouře, než které jsme dosud mohli vidět. A příští vrchol sluneční aktivity se očekává v roce 2012. zdroj: rok2012. Jestliže jste dočetli až sem, je tu ještě jeden odkaz, možná Vám pomůže pochopit více : zde Vzkaz od vesmírných bytostí "Okolní svět je jen kulisa, která tě nemůže zničit, ani ti ublížit, ale jsou tam budoucí děje, které se budou stavět proti tobě a proti Bohu a které se stanou součástí konce a konce staletí, která budou znamenat konec doby a konec všeho, co bylo. Co je dáno, to bude ještě vyjeveno. Napiš lidem, ať se nebojí, že bude konec špatného a začátek nového a že budou mít radost a toho, co je čeká a ne strach a úzkost. Dej lidem radost, že bude lépe, že budou mít radost ze světa, který přijde. "

 
Od všeho něco | Energetické obrázky e-shop

Originály versus převzaté | Jak šel čas u Playboye | Tvorba www stránek | Odtahová služba Praha

Legalizujte si Windows | Úklidová firma D & D servis, s.r.o. - Kompletní úklidový servis Praha